Cyclo Vac H615 BLACK EDITION – przedłuż gwarancję do 25 lat !!!

Jak to robi HYDRAULIK ??? Montaż systemu centralnego odkurzania.
30 stycznia 2017
Cyclo Vac H615 i H715 BLACK EDITION w rewelacyjnej cenie + oryginalna turboszczotka Cyclo Vac GRATIS !!!
10 kwietnia 2017

Cyclo Vac H615 BLACK EDITION – przedłuż gwarancję do 25 lat !!!

Program 25 letniej gwarancji Cyclo Vac obejmuje wyłącznie jednostki centralne Cyclo Vac serii Black Edition

Dołączenie do programu 25 letniej gwarancji Cyclo Vac jest odpłatne – jej koszt wynosi 250zł brutto.

Aby wziąć udział w Programie 25 letniej gwarancji Cyclo Vac należy nie później niż 30 dni od daty zakupu jednostki centralnej przesłać na adres: kontakt@cpdp.pl poniższe dane:

  • Imię i nazwisko:
  • Adres pod którym zamontowana jest jednostka centralna:
  • Adres  e-mail:
  • Model jednostki centralnej:
  • Numer seryjny jednostki centralnej: 
  • Data zakupu:

Do należy dołączyć wyraźny skan dowodu zakupu jednostki centralnej.

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo wiadomość z podanym numerem konta, na który należy wpłacić należność w wysokości 250zł brutto, która stanowi opłatę za dołączenie do Programu 25 letniej gwarancji Cyclo Vac.

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym w ciągu 7 dni roboczych wyślemy do Państwa listownie certyfikat potwierdzający dodanie jednostki centralnej do Programu 25 letniej gwarancji Cyclo Vac.

Okres gwarancji na turbinę i elementy elektryczne jednostki centralnej Cyclo Vac H615 Black Edition wynosi 25 lat od daty zakupu. Gwarancja na koszty prac serwisowych oraz koszty wysyłki jest niezmienny w stosunku do gwarancji standardowej i wynosi 3 lata od daty zakupu.

  • Podstawą do zgłaszania reklamacji w oparciu o Program 25 letniej gwarancji Cyclo Vac jest dowód zakupu jednostki centralnej oraz certyfikat potwierdzający dołączenie do Programu 25 letniej Gwarancji Cyclo Vac.
  • Rozszerzona gwarancja jest ważna jedynie w przypadku użytkowania jednostki w warunkach domowych, nie obejmuje ona użytku komercyjnego i przemysłowego.
  • Rozszerzona gwarancja jest nieprzenoszona i traci ważność w przypadku zamontowania jednostki centralnej w innym miejscu niż miejsce pierwszego montażu lub w przypadku odsprzedaży jednostki centralnej.

W razie wątpliwości w celu uznania gwarancji Cyclo Vac zastrzega sobie możliwość weryfikacji powyższych informacji.