Dzięki technologii Data Sync Masz wszystko pod kontrolą.

Została ona opracowana przez Cyclo Vac i jest wyjątkowa w skali światowej. Na rękojeści węża znajduje wskaźnik zsynchronizowany z wyświetlaczem na odbudowie odkurzacza. Umożliwia on regulację siły ssącej jednostki centralnej w 4 poziomach. Funkcja bardzo przydatna przy odkurzaniu drewnianych podłóg podatnych na zarysowania, mebli, kwiatów czy małych dywaników. Sygnalizuje on również konieczność opróżnienia zbiornika (wymiany worka), wymiany filtra pyłu węglowego, a także przypomina o terminie przeglądu odkurzacza u dystrybutora Cyclo Vac.

Te same informacje wyświetlane są na ekranie LCD umieszczonym na obudowie jednostki centralnej. Dodatkowo można na nim odczytać ilość przepracowanych przez odkurzacz godzin, oraz stan w jakim znajduje się aktualnie turbina jednostki (czy jest podłączona do zasilania i czy aktualnie pracuje).

Technologia Data Sync jest dostępna dla modeli: HX 615, HX 715, HX 2015, HX7515.

1. Czasomierz – wskazuje liczbę godzin pracy urządzenia.

2. Migający klucz – zaleca się wykonanie oględzin i konserwacji odkurzacza centralnego

3. Turbina

  • Bez ruchu – urządzenie jest podłączone do zasilania.
  • Obracająca się – urządzenie jest włączone – pracuje. Prędkość ruchu zgodna z wybranym poziomem.

4. Migający worek

  • seria GX: sprawdzić i ewentualnie wymienić worek.
  • seria HX: sprawdzić i ewentualnie wymienić worek lub opróżnić pojemnik na śmieci.

5. Migający filtr – (seria DL) Opróżnić pojemnik na śmieci i przeczyścić filtry.

6. Migający filtr pyłu węglowego – Wymienić filtr.

7. Reset – aby zgasić migające ikony należy nacisnąć i przytrzymać przycisk reset przez jedną sekundę.

8. Włącznik/wyłącznik odkurzacza – umożliwia również wybór jednego z 4 poziomów mocy ssącej urządzenia.

Proszę zwrócić uwagę na to, że informacje dotyczące konserwacji, wskazywane przez cztery ikony (2, 4, 5 i 6), będą również widoczne na rękojeści węża Data Sync.